Vi rekommenderar

Vi Rekommenderar

VI HJÄLPER TILL

 

ATT SÄKRA KVALITÉN

 

Vi är filmarbetare själva och kan också rekommendera kollegor som vi går i god för. Som ett steg i att underlätta ert arbete med att sätta samman ett team, ger vi här lite korta presentationer av olika team-funktioner vi kan föreslå:

 

 

 

Vi Rekommenderar

INDIEFILMARE - Filmarbetare med bred proffessionell erfarenhet

Att jobba med Indiefilm lägger kravet högt på bred erfarenhet. Man behöver inte bara vara specialist på sitt specifika arbetsområde. Det är närmast en förutsättning att ha proffessionell bakgrund på flera arbetsroller i produktionsledet. Vanligast är att man då växlar yrkesroll mellan produktion och postproduktion. Vi förespråkar den bakgrunden på de filmarbetare vi rekommenderar. Det ger en bättre överblick och även specialkompetensen håller en högre nivå då man förstår konsekvenserna av sina beslut i ett tidigt steg i produktionen. Att jobba med multifunktionella filmarbetare ger möjligheten till ett bättre resultat med en kontrollerad budgetram.

 

Exempel

Beskrivning

Produktionsledare/

Linjeproducent

 

Arbetar främst med den administrativa biten under producenten. Ansvarar för förberedelserna och utformning av budget, inspelningsscheman, skaffar tillstånd för inspelningsplatser, håller kontakten med team och skådespelare.

Produktionskoordinator (production co-ordinator)

 

Hjälper till med pappersarbeten på produktionskontoret vid större filminspelningar. Hjälper produktionsledaren med dagsplaneringar, rapporter, nya manussidor etc.

Platschef (location manager)

Person som ansvarar för en speciell inspelningsplats. Sköter kontakter med lokala myndigheter, medhjälpare etc. i samarbete med produktionsledaren.

 

Inspelningsledare

Den förste regiassistenten kallas på svenska inspelningsledare, och ansvarar för ledningen av arbetet på inspelningsplasten, samordnar de olika yrkesfunktionernas arbete inför en tagning i samarbete med regiassistenten, ordnar transporter, måltider etc. Ropar även saker såsom "Tack" och "Tystnad, tagning". Kallas i England för unit manager.

Chefselektriker (gaffer)

Ansvarar för den tekniska belysningsutrustningen och utför ljussättningen tillsammans med chefsfotografen.

Elassistent (best boy)

Chefselektrikens förste assistent.

B-Foto

Chefsfotografens assistent som ansvarar för kamerans tekniska skötsel, riggar kameran på stativet, byter objektiv, laddar film i kameran och följer skärpan under tagning. Kallas ibland kameraassistent eller focus puller på engelska.

A-ljud (sound mixer)

Den ansvarige ljudteknikern vid film och TV-produktion. I en TV-produktion sitter A-ljudet i ett kontrollrum och sköter ljudmixern i vilken alla ljuden mixas. På fältet manövrerar han eller hon oftast en portabel ljudmixer.

B-ljud (boom operator)

Assistent till A-ljudet som ansvarar för mikrofonen under tagning. Väljer även lämplig mikrofon för olika miljöer och placerar den på exempelvis en mikrofonbom, ett slags metspö varpå mikrofonen fästs.

Ljudläggare (dubbing editor)

Ljudläggaren tillför/sammanfogar filmens ljudeffekter och musik. SVT Drama har infört termen "ljudsättare" för att efterlikna ljussättare och därmed kanske ersätta ordet ljudläggare.

Chefspassare (key grip)

Arbetsledaren för passarteamet i en större produktion.

Passare (grip)

Ansvarar för utrustningen som gör kameraförflyttningar som dollys, åkvagnar och kranar. Passarens assistent kallas grip best boy.

Scenograf (art director)

Scenografen ansvarar för filmens utformning av miljöer, både vad gäller studiobyggen och förändringar på inspelningsplatsen.

Scripta (continuity, script supervisor)

Person som ansvarar för kontinuiteten mellan de olika scenerna (samma kläder i olika tagningar, rörelser åt samma håll etc.), så att den färdigklippta filmen upplevs som sammanhängande. Hon noterar alla avvikelser från det skriva manuset som sker, skriver inspelningsrapport etc. Vid TV-produktion har scriptan en något annorlunda uppgift där hon främst håller reda på tiden och inslagen.