Kamera

Produktionsservice

KAMERA


Med bilden i fokus


Att ansvara för bilden kräver teknisk kompetens och erfarenhet av såväl förproduktion; bildmanus och perspektivplanering som postproduktion; grading,  vfx och bildkontinuitet.

DoP - FOTOGRAF

Staffan Övgård fsf

Med teknisk kunskap och konstnärlig känsla använder filmfotografen ljus, bildkomposition och kamerarörelser för att forma det visuella berättandet.

DoP - Director of Photography

 Filmfotografen är tekniker, hantverkare och arbetsledare. Att äga rollen som DoP kräver erfarenhet från många olika situationer.  Med ögat i sökaren har Staffan sett det mesta; hängt ut ur helikoptrar mellan Dubais skyskrapor såväl som Östersjöns böljande hav, filmat den mörkaste delen av Stockholm och den ljusaste horisonten Bohuslän kan erbjuda. Det som utmärker honom mest är ändå att han alltid vill se mer...


Staffan kontaktas genom sin agentur: Magnolia Agency

#Macro

Primär inriktning

Sekundär inriktning

DoP

Executiv Producent

FOTOGRAF

Alex Kalmér

Det är spännande när man ska fånga en rörelse. Det kan vara en bil, grenar i vinden eller tankar i skräckfylld stillhet.

En mångsidig medspelare:  

 Alex Kalmér har många strängar på sin lyra. Med proffessionell bakgrund som musikvideoregissör, vfx-creatör inom compositing och ett gediket musicerande kan man lita på att  hans breda kunskaper ger en god förankring i en erfarenhetsbank som ger förståelse i hela ledet av en filmproduktion.


Några länkar till jobb han varit med som fotograf på:

Anastacia - Apoteket info Eric Rapp (Drönare & Osmo Cam)

Primär inriktning

Sekundär inriktning

Foto

Drönaroperatör

VFX

Craft