Pass

Produktionsservice

PASS


Genvägar är senvägar

- Gör om, gör rätt


Att ta sig an Pass-utrustning är en extra nivå av bildproduktion och kräver oftast att man har folk dedikerade till uppgiften. Fuskar man med förarbete och tidsplanering straffas man direkt. Gör man rätt så blir det dock magiskt....PASSARE

Peter Övgård

En hobby kan lätt utvecklas till en profession. Att göra specialriggar och hitta speciallösningar för olika filmtillvända situationer är just  detta.

  

 Peter Övgård brinner för sitt arbete. Det han inte vet, tar han reda på. En inställning som är viktig vilken roll man än må bära i en arbetsgrupp. Kunskap och erfarenhet är viktigt. Inbegriper det dessutomtunga jibar, kranar och otympliga åkvagnar eller specialbyggda bilriggar är det en avgörande faktor för hela produktionen. Vi låter hans egna hemsida tala för det självklara:

Peters hemsida

Primär inriktning

Sekundär inriktning

Ljus

Specialriggar

Pass

Passare

Alex Kalmér

Händerna ur fickorna! Nu kör vi så det ryker

En mångsidig medspelare:  

 Alex Kalmér har många strängar på sin lyra. Med proffessionell bakgrund som musikvideoregissör, vfx-creatör inom compositing och ett gediket musicerande kan man lita på att  hans breda kunskaper ger en god förankring i en erfarenhetsbank som ger förståelse i hela ledet av en filmproduktion.

Några länkar till jobb han varit med som Passare på:

POC - Janice "Queen"

Primär inriktning

Sekundär inriktning

Foto

Drönaroperatör

VFX

Craft